Horizontalna signalizacija

– Pravilnikom se propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije horizontalne prometne signalizacije na cesti.
– Oznake na kolniku ucrtavaju se, lijepe, ugrađuju ili utiskuju u kolnički zastor. Najčešće se izvode u bijeloj boji, a
mogu biti i žute boje:
– oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno parkiranje
– crta za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika
– oznake parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom
– mjesta za određene namjene (autobusna stajališta, taxi–vozila, policija, biciklističke i pješačke staze i dr
– naprave za smirivanje prometa (umjetne izbočine i uzdignute plohe)
– oznake za privremeno preusmjeravanje prometa

Oznake na kolniku jesu :
– Uzdužne oznake na kolniku – razdjelne linije, rubne linije, središnje linije, pune linije, isprekidane linije i dvostruke linije (pune, isprekidane, kombinirane). Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm, ovisno o širini kolnika mobu biti:

1) ³3,5 m – 20 cm;
2) 3 – 3,5 m – 15 cm;
3) 2,75 – 3 m – 12 cm,
4) 2,5 – 2,75 m – 10 cm.

-Poprečne oznake na kolniku – crte zaustavljanja (pune i isprekidane), kose crte, graničnici, pješački prijelazi, prijelazi biciklističke staze preko kolnika.
– Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika – strelice, polja za usmjerivanje prometa, crte usmjerivanja, natpisi na kolniku, označivanje prometnih površina za posebne namjene (stajališta) mjesta za parkiranje.

Obilježavanje cestovnih pravaca
Obilježavanje gradskih i privatnih parkirnih prostora
Obilježavanje hala, skladišnih i transportnih puteva
Obilježavanje sportskih terena (nogomet, košarka, odbojka, rukomet, tenis)
Obilježavanje poligona za potrebe autoškola

banner1

banner2